Čeština (Česká Republika)English (United Kingdom)GermanRussian (CIS)
Hospodářské výsledky za rok 2013 PDF Tisk Email


     pdf     1.     Příloha k daňovému přiznání 
     pdf     2.     Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
     pdf     3.     Výkaz zisku a ztráty 
     pdf     4.     Kniha závazků ke dni 31.12.13
     pdf     5.     Kniha pohledávek ke dni 31.12.2013
     pdf     6.     Výpočet daňového HV roku 2013
     pdf     7.     Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
     pdf     8.     Příloha k řádné účetní závěrce k 31.12.2013
     pdf     9.     Příloha k účetní závěrce k 31.12.2013
     pdf   10.     Příloha k účetní závěrce k 31.12.2013
     pdf   11.     Výroční zpráva za rok 2013
     pdf   12.     Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře SS
     pdf   13.     Zpráva dozorčí rady 2013