Čeština (Česká Republika)English (United Kingdom)GermanRussian (CIS)
Hospodářské výsledky za rok 2014 PDF Tisk Email
     pdf     1.     Rozvaha - auditované
     pdf     2.     Výkaz zisku a ztráty - auditované
     pdf     3.     Zpráva o vztazích
     pdf     4.     Příloha k řádné účetní závěrce - auditované
     pdf     5.     Výroční zpráva za rok 2014
     pdf     6.     Zpráva dozorčí rady o vztazích
     pdf     7.     Zpráva dozorčí rady - podepsaná
     pdf     8.     Přehled o peněžních tocích
     pdf     9.     Přehled o změnách vlastního kapitalu 
     pdf    10.    Zpráva auditora